Værdier

Den måde, vi i Tante Andantes Hus leder børn hen til at give det bedste, er via bestemte værdier, og ikke via rammer og regler. Vi viser dem et rigtig dejligt hus med åbne døre - og tillid, for her må de lege med alting. Børnene vil møde venlige og dygtige workshopsledere af høj kvalitet, god musik, som gør glad og aktiv og gennemtænkte opgaver, som sætter fantasien i sving. Vi understøtter hele tiden børnenes evne til at føre egne ideer ud i verden, og måske hjælp til at færdiggøre resultetet.

Den eneste regel vi har er Kardemommelommeloven:


Man må ikke skade andre
eller sætte livet til
og for øvrigt må
man gøre som man vil
 
(Thorbjørn Egner)


Fantasien - fortællingens kraft

Tante Andantes Hus i Lemvig er inspireret af filosoffen og teologen K.E. Løgstrups tanker om fortællingens betydning for børns udvikling af fantasi:
"...ved hjælp af fortællingen, hvad enten der er tale om historier eller eventyr eller virkelige oplevelser, blot det fortælles, så kan barnet genkende sin egen tilværelse i det fortalte. Fortællingens primære funktion er derfor hverken kundskabsformidling eller underholdning eller tidsfordriv, men dette basale at sikre, at barnets fantasi næres og udvikles. At det sker, bliver nemlig afgørende, når barnet vokser op (....) Fortællingen udvikler altså fantasien, der igen udvikler den enkeltes horisont. Og der er tilsyneladende ikke blot tale om, at mødet med andre og forskelliartede eksistensformer skal vække nysgerrigheden i det virkelige liv for den anden, men nok så meget om, at udviklingen af selve fantasien som evne befordrer den indlevelse, der skal til for at engangere sig i andres liv."
 
Fra "Løgstrup og litteraturen" af David Bugge, KLIM 2009, s. 305 - 306
Tante Andante Hus | KFUM og KFUK i Lemvig | Ågade 5 | 7620 Lemvig | Tlf.: +4520162411 | Mail: tanteandante@kfum-kfuk.dk