Tante Andantes Hus
KFUM og KFUK i Lemvig
Ågade 5, 7620 Lemvig
tlf: 2016 2411

Elin Knudsen, daglig leder & Tante Andante
mail: tanteandante@kfum-kfuk.dk
 

Tante Andante Band, Lemvig
tanteandante@kfum-kfuk.dk

Tante Andantes Hus, Lemvig kommer gerne ud til Jer

Vi kan bl.a. tilbyde: 
 • Musisk workshops m. sang, leg, eventyr, rim og remser
 • De små synger med de grå - Generationsmøder (Plejecentre)
 • De små synger med de grå - Generationsmøder (kirker)
 • Minikonfirmandgudstjenester 
 • Spaghettigudstjenester, børne –, familiegudstjenester 
 • Musiske bibelfortællinger med Tante Andante
 • Fastelavnsfester
 • Optræden v. sognefester, sportsfester, sommerlejre, festivaler
 • Koncert m. bandet
 • Længerevarende projekter 
  • Musik for alle
  • Helt ude i skoven
  • De små synger med de grå
   • Plejecentre
   • Kirker
  •  
 • ? måske har du en ny ide vi kan bruge til.
Målgrupper:
 • Dagpleje, vuggestue
 • Børnehaver
 • Skoler (0.-3. kl.)
 • Børn med inklusionsvanskeligheder
 • Voksne med funktionsnedsættelser
 • Plejecentre sammen med børn
Vi kan komme 1 eller 2 figurer/musikere eller hele bandet
 
Besøg vores facebookside og se eksempler på aktiviteter.Få inspiration ved at besøge vores kalenderoversigt


 
Vi kommer rundt i hele Jylland og også resten af landet efter nærmere aftale
Lemvig KFUM og KFUKs Tante Andante Hus | Ågade 5 | 7620 Lemvig | Tlf.: +4520162411 | Mail: tanteandante@kfum-kfuk.dk