Renoveringsprojekt

Den smukke gamle KFUM og KFUK-bygning med den centrale placering ved det nye banktorv i Ågade i Lemvig er et bygningsværk, der skal værnes om. Efter at banken har skabt de nye omgivelser omkring bygningen, fremtræder det karakterfulde, hundrede år gamle bygningsværk ekstra synligt i bybilledet .

Det er også synligt, at KFUM og KFUK-bygningen efterhånden fortjener en gennemgribende renovering ude og inde, der sikrer tidssvarende isolering, VVS-installationer og dermed også gode rammer for fremtidens aktiviteter. 

Bestyrelsen er sammen med gode rådgivere i gang med at skaffe et solidt overblik over, hvordan renoveringen kan gennemføres og hvad det vil koste. Der er indhentet prisoverslag, og den samlede udgift løber op i nærheden af 3.350.000 kroner.
 
Den nødvendige finansiering er bestyrelsen i gang med at skaffe ved at søge fonde og særlige puljer til renovering af bevaringsværdige bygninger. Desuden forventer vi, at der kan opnås tilskud til blandt andet de energiforbedringer, som er en del af renoveringen. 
Men for at renoveringen kan gennemføres, er vi også afhængige af at få en god økonomisk opbakning fra foreningens medlemmer og venner af huset. Vi håber ad denne vej at få indsamlet 500.000 kroner.

Gaver fra private personer til renoveringen er fradragsberettiget på selvangivelsen efter de gældende regler. På næste side kan du se, hvordan fradraget virker.
Vi forventer at starte den udvendige renovering i august 2012.

Tante Andante Hus | KFUM og KFUK i Lemvig | Ågade 5 | 7620 Lemvig | Tlf.: +4520162411 | Mail: tanteandante@kfum-kfuk.dk