Præsentation

Tante Andantes Hus, Lemvig er et børne- og familiehus, hvor formålet er at udvikle og formidle kultur og undervisning af, med og til børn.


Vi er et musisk hus, hvor man kan komme og lege, være, forundres og lære. Vi benytter os af musisk-kreative elementer som sang, musik, kunst, drama, lyrik og bevægelse.

Ideen er skabt af lærer og cand.phil. i musik, Benedicte Riis, som har brugt nordisk børnelitteraturs store forfattere Halfdan Rasmussen, Astrid Lindgren og Thorbjørn Egner som sine primære litterære inspiratorer. Hun har derfra lavet musik, leg, rum og læring og altså et Tante Andante Hus.

Vores ønske er at invitere børn og voksne ind i dette univers, så I kommer glade, klogere, inspirerede og lidt tossede ud igen.


Formål

KFUM og KFUK i Lemvig, som ejer huset i Ågade 5, er meget interesseret i at få gjort huset tilgængeligt for alle. Det være sig kommunale og private grupper, turister og foreninger. I forvejen er der ugentlige aktiviteter for børn, unge og voksne, og vi kan se os selv som foreningshus på en ny måde ved at integrere Tante Andantes univers.

Derudover vil vi gerne bringe det gode spraglede Tante Andante univers ind i kirken og samarbejde om børnegudstjenester, lave musicals og happenings på gaden. Vi vil også gerne tilbyde anderledes indslag til såvel dansk, musik som kristendomsundervisningen i skolerne osv.

Vi ønsker at møde børn og voksne med den nordiske børnelitteratur såvel som med de kristne fortællinger, kulturen og værdierne på en fordomsfri og nærværende måde.
Tante Andante Hus | KFUM og KFUK i Lemvig | Ågade 5 | 7620 Lemvig | Tlf.: +4520162411 | Mail: tanteandante@kfum-kfuk.dk