Tante Andante
glæder også voksne


Sanseprojekt med musik og bevægelse for voksne udviklingshæmmede
er en ny side af aktiviteterne hos Tante Andantes Hus i Lemvig.
Trykt i MAGASINET Lemvig.nu 01.13.
En helt almindelig onsdag formiddag rykker
Tante Andante ind på Dagsværket, der er et
af Lemvig Kommunes dagtilbud for voksne
udviklingshæmmede. Her vil hun i løbet af en times tid
skabe fællesskab og trivsel sammen med en gruppe borgere.

Tante Andante alias Elin Engholm Knudsen kommer
fra Tante Andantes Hus i Lemvig, der er et musisk hus,
hvor man kan komme og lege, være, overraskes og
lære. Huset er kendt for at være en sprælsk legestue for
børn, der benytter sig af sang, musik, kunst, drama, lyrik
og bevægelse.
Denne onsdag før jul er Tante Andante flyttet ud af
KFUM & KFUK’s hus i Ågade, hvor hun har til huse, for at
synge, optræde og spille sammen med en gruppe borgere
og personale på Dagsværket. Timen er et led i et
større projekt som Tante Andantes Hus er i gang med
støttet af Trygfonden.
I en cirkel sidder deltagerne på stole, i kørestole og
en enkelt i en stor sækkestol. De fleste sidder spændt
og venter, nogle rokker frem og tilbage på stolen, nogle
siger uforståelige lyde, og andre ser ud til at sove.
Veloplagt og fuld af godt humør kaster en farverig
klædt Tante Andante sig ud i en goddag-runde efter-
fulgt af forskellige sange, der bygger en energisk og glad
stemning op. Elin Engholm Knudsen griber en tamburin,
som hun syngende går rundt med, for at alle kan slå på
den og frembringe lyde som hilsen til hinanden. Bagefter
deler hun trommestikker ud og går en runde med et
udspændt tommeskind, som alle kan slå på. Det er ikke
alle, der formår lige godt at slå på trommeskindet, men
de der kan, har det tydeligvis herligt.
Rytme, sang og bevægelse binder legen sammen, og
mange forskellige rekvisitter tages i brug. Blandt andet
et tykt tov, som alle holder fast i og trækker i i takt til
sangen. Personalet sidder fordelt mellem brugerne og
deltager med stort engagement.

Musikken påvirker
Et langt ildrødt elastikbånd med klokker syet på sendes
rundt, så alle i kredsen har fat i det. Der trækkes og
ringes så det er en lyst. Flere bjælder deles rundt for at
skabe mere lyd. Min sidemand Freddy Kjelstrup Nielsen
forsøger lige, om bjælden også kan bruges som cigar, så
griner han glad og ringer videre.
Elin Engholm Knudsen har fundet frem til en stribe
danske sange og gamle schlagere som borgergruppen
kender. Der synges og råbes. Nogle giver den hele ar-
men, som var det X-Factor, de deltog i. Enkelte sidder
med lukkede øjne og ser ud til at sove, men mange smiler
og griner. De, der i begyndelsen var tilbageholdende,
er blevet roligere og ser optaget ud.
Musikken bevæger dem. Som pædagog Ulla Nees Simonsen
siger: ”Musik er en god måde at nå borgerne på.
Det påvirker dem i en positiv retning. Der sker noget, når
de kommer herind og er sammen med Tante Andante”.

Dukketeater med duft
Dukketeater hører også med til dagens program. I anledningen
af den forestående jul, er det denne dag Juleevangeliet,
der opføres. Alle aktører i Juleevangeliet
er repræsenteret ved dukker: Jomfru Maria, Josef, Jesusbarnet,
englen, hyrderne, fårene, de tre vise mænd og
selv deres gaver – guld, røgelse og myrra. Dukkerne deles
ud, og Tante Andante synger evangeliet, mens hun
henvender sig til dem, der sidder med den figur, der
synges om.
En fra personalet tænder røgelsen og går rundt med
den, så alle har mulighed for at opleve duften. Knud Jørgen
Krohn Jensen, der det meste af tiden har siddet med

lukkede øjne, glipper med øjnene ved duften og synes,
det er spændende. Alle deltager i historien. Personalet
går rundt som hjælpere for Tante Andante.
Stjernekastere tændes og deles rundt. Pludselig går
en røgalarm i gang og rummet fyldes af grin og latter.
Afslutningsvis synges Tante Andante-sangen. Her får
alle uddelt en plastiktragt, som bruges som trompet.
Alle trutter ivrigt, og der råbes ”ekstranummer”, og der
klappes.
Mange sanser bliver aktiveret, og det er som om, alle
er blevet roligere af timen i selskab med Tante Andante.
Manden, der ligger i sækkestolen, har trukket sig lidt op,
har løftet hovedet og ser sig opmærksomt omkring og
rokker med hovedet i takt. Min sidemand Benny Kjøbmand,
der i begyndelsen afviste alle rekvisitter, er blevet
mildere, og de meget urolige er blevet mere stille. Det
er tydeligt, at musikken skaber tryghed.
Pædagog Ulla Nees Simonsen mener, at projektet
med Tante Andante giver dem nogle nye redskaber,
som de kan bruge senere: ”Vi lærer at bruge kroppen i
kommunikationen, og vi ser, at det påvirker brugerne i
en positiv retning. Der sker noget, når de kommer herind
og er sammen på denne måde. Det giver engagement
og gode oplevelser”.

Tante Andante for alle 2
Elin Engholm Knudsen fortæller, at ideen med forløbet
på Dag & Døgncenter Lemvig opstod, da en ansat fra
Labyrinten var på besøg med sit barnebarn i Tante Andantes
Hus. Her foreslog vedkommende Tante Andante
at komme til dem og deres brugere.
På det tidspunkt havde Tante Andantes Hus netop afsluttet
et projekt– Tante Andante for alle 1 – for børn
med særlige behov i institutionen Frejashus i Holstebro
og Nørre Nissum skoles tilbud for børn med særlige behov
Indtil da havde Tante Andantes Hus udelukkende beskæftiget
sig med børn, og da brugerne på Dag & Døgncenter
Lemvig er voksne, gav det mange overvejelser.
”De voksne udviklingshæmmede er måske nok som
børn på nogen måder, men de er også mennesker med
en livserfaring, der giver dem en helt anden baggrund
end børn for at deltage i sådan et projekt”, siger Elin
Engholm Knudsen.
Alligevel besluttede man at tage udfordringen op,
og ligesom ved ”Tante Andante for alle 1” søgte husets
fundraiser, Niels Nørskov Stidsen, Trygfonden og fik her
midler til projektet.
Projektet består af flere workshops: 20 gange på
Dagsværket, hvor det drejer sig om aktiviteter bestående
af sang, leg, fortælling, dans og musik. Her deltager
cirka 20 brugere.
En anden workshop, der også foregår på Dagsværket,
er musikterapi med én bruger sammen med musikpædagog
Niels Larsen. Her handler det blandt andet om at
gøre brugeren til initiativtageren i situationen. Brugeren
skal slå en tone an på en ukulele, og den tone skal Niels
Larsen svare på med sin guitar. ”Almindeligvis er det
os – personalet – der tager initiativet, og måske tager
initiativet fra brugeren. Her er det omvendt”, siger Elin
Engholm Knudsen.
Den tredje form for workshop er 40 gange med fællessang,
musik og bevægelse på Labyrinten.
Projektet forventes afsluttet sommeren 2013. Afslutningsvis
håber Elin Engholm Knudsen, at kunne skrive en
bog om forløbet: ”Vi vil gerne videregive vores erfaringer
og redskaber, når projektet ophører. Det skal være
en slags håndbog med eksempler på konkrete aktiviteter,
man kan bruge sammen”, siger Tante Andante alias
Elin Engholm Knudsen.
Dag & Døgncenter Lemvig er en samlet organisation,
der tilbyder beskyttet beskæftigelse og aktivitets-
og botilbud til voksne med udviklingshæmning.

Dagsværket
Dagsværket er et beskæftigelsestilbud, der er
normeret til 55 fuldtidspladser. Dagsværket
har eksisteret siden 1998 og har til huse i en
tidligere konfektionsfabrik, der er ombygget
til formålet. Dagsværket er opdelt i 4 forskellige
grupper: Aktivitetsgruppen, Sansegruppen,
Strukturgruppen og Værkstedsgruppen. Stedet
bruger også musik i hverdagen, dels via et
band – Banditterne – der består af borgere og
en fra personalet og dels via andre musiske
aktiviteter. Brugerne på Dagsværket kommer
dels fra eget hjem, dels fra botilbud i andre
kommuner, og dels fra Labyrinten.

Labyrinten
Boenheden Labyrinten består af Afd. Øst og
Afd. Vest. Her er beboere fra 18 år med fysiske
og psykiske handicaps, og som har brug for
støtte til at klare den almindelige dagligdag.
Labyrinten består af 32 almene boliger.
Man kan læse mere på

www.centerlemvig.dk

Tante Andantes Hus
Tante Andantes Hus i Ågade i Lemvig slog
dørene op 1. september 2007 og havde 5 års
jubilæum i 2012.
Tante Andantes Hus er et musisk hus, hvor
man kan komme og lege, være, forundres og lære.
De benytter sig af musisk-kreative elementer
som sang, musik, kunst, drama, lyrik
og bevægelse.

Ideen er skabt af lærer og cand.phil. i
musik, Benedicte Riis, som har brugt nordisk
børnelitteraturs store forfattere Halfdan
Rasmussen, Astrid Lindgren og Thorbjørn
Egner som sine primære litterære inspiratorer.
Hun har derfra lavet musik, leg, rum og læring
og altså et Tante Andante Hus.
Foruden Tante Andante, der spilles af musikpædagog
fra Musikkonservatoriet i Aarhus og lærer med linjefag i musik, Elin Engholm Knudsen,
optræder Christina J. Østerby, lærer
med musik som linjefag og med en musicaluddannelse
fra Sverige, som Frk. Sonne og
Professor Virvar alias Niels Larsen, der har
linjefag i musik fra Seminariet i Nørre Nissum
og diplomuddannelse i musik.
www.tanteandante-lemvig.dk
Tante Andante Hus | KFUM og KFUK i Lemvig | Ågade 5 | 7620 Lemvig | Tlf.: +4520162411 | Mail: tanteandante@kfum-kfuk.dk