KFUM og KFUK i Danmark

Nyhedsbrev om TRYG projektet fra Tante Andantes Hus i Lemvig – jan. 2013

2012 har været et spændende år med mange nye udfordringer i projektet, og vi synes vi er kommet rigtig godt i gang på Labyrinten og Dagsværket, hvor vi arbejder.

Vi er 3 musikpædagoger, Niels Larsen, Christina J. Østerby og Elin E. Knudsen, som sammen og hver for sig laver forskellige workshops med beboerne. Det har bl.a været større fællesworkshops med optil 20 deltagere med sang, leg, fortælling og musik. Det har dels været workshops i 2 små grupper med 5 – 8 deltagere; dels en sansegruppe dels en aktivitetsgruppe for de svageste rent kontaktmæssigt, hvor vi har haft bevægelse, sang, musik og sansemæssige oplevelser gennem musikken.

Vi har haft fællessang, hvor beboerne sammen med personalet har valgt sange, som de gerne vil vi skal synge med dem. Og det seneste initiativ har været et 1 til 1 projekt med ugentlige workshops med enkelte beboere, som har svært ved at deltage i de større fælles workshops.

Vores egne oplevelser er, at både deltagerne og personalet er glade for vores aktiviteter med beboerne. Der sker små fremskridt, hvor vi oplever at gentagelse pludselig bevirker aktiv deltagelse og åbne og forventningsfulde blikke, hvor vi før så lukkede og lidt bange kropsholdninger. Det er øjeblikke af nærvær, glæde og fællesskab.

Vi oplever gennem vores musiske aktiviteter, at der er beboere, som trods deres stærke handicap har musisk-kreative evner, der ligeså stille bliver vækket.

Undervejs har vi haft god kontakt, og dialog med ledelse og kontaktpersoner fra både Labyrinten og Dagsværket, så vi løbende evaluerer. Det giver os en god fornemmelse af, hvad der rører sig på stedet, og hvad man tænker, og oplever om projektet og vores tilstedeværelse.

Også angående en musiklegeplads i Klosterheden har vi fået en god kontakt. Der er positive tilbagemeldinger, og der er udpeget et sted i skoven, som er velegnet til at lave en musiklegeplads. Her vil vi i foråret sammen med skovens folk gå i gang med at etablere pladsen med instrumenter m.m.

Derudover var vi meget glade for TRYG fondens besøg i december med dokumentarist Christian Nørr, Distriktsformanden Palle Skjødt og fotograf Tine Harden. Det var en rigtig god dag, som vi satte pris på. Dejligt at mærke fondens interesse og engagement for vores projekt.

Allerede nu har vi gjort os erfaringer, som bevirker, at vi ønsker at lave nye tiltag i forlængelse af dette projekt. Det handler om udbredelse af vores erfaringer til andre institutioner i Danmark. Gerne et ”roadshow”, og en håndbog for pårørende og personale.

I december havde vi besøg af ”Magasinet Lemvig Nu”. Et magasin som husstandsomdeles i Nordvestjylland og til turister i vores område. 

Fra januar og til påske vil vi lave en ny workshop som vi kalder ”Salmer og sanser”, her vil 6 – 8 beboere være med til 45 min. ugentlig salmesang og forskellige sansemæssige stimuli. Vi har erfaret at flere at beboerne kommer fra kirkevante familier og at salmerne virker beroligende og genkendelige for dem. Derudover vil vi tage kørestolsbrugerne ud af stolene og ud på madrasser mm i Snuzelrummet/sanserummet. Her befinder de sig mere afslappet frem for fastspændt i kørestole. Det glæder vi os meget til at komme i gang med og har i den forbindelse haft en rigtig spændende og lærerrig sparring med personalet.
Tante Andante Hus | KFUM og KFUK i Lemvig | Ågade 5 | 7620 Lemvig | Tlf.: +4520162411 | Mail: tanteandante@kfum-kfuk.dk