Hvem står bag??
Lemvig KFUM og KFUK er en forening med en bestyrelse valgt ved en årlig generalforsamling. Lemvig KFUM og KFUK er samtidig organisatorisk en del af landsbevægelsen KFUM og KFUK i Danmark.  Der betales således et kontingent til Landsbevægelsen pr medlem.  Lemvig KFUM og KFUKs bestyrelse består pt. af en formand, næstformand, kasserer, repræsentant fra Tante Andante og yderligere 2 medlemmer.  Udover bestyrelsen er der en del udvalg.

Det musiske ”Tante Andantes hus”, der har til huse i foreningsbygningen, Ågade 5, er en selvstændig enhed under Lemvig KFUM og KFUK med en bestyrelse, benævnt forstyrrelsen, og underudvalg. I både forstyrrelse og underudvalg er der repræsentanter fra Lemvig KFUM og KFUK.  Lemvig KFUM og KFUK står som økonomisk garant, hvis der skulle opstå et underskud i Tante Andante.Aktiviteter i foreningsbygningen, Ågade 5

Lemvig KFUM og KFUKs hus, Ågade 5, er et levende hus, der danner rammen for mange forskellige aktiviteter for såvel børn, unge og voksne.

Det være sig børnefamilier fra Lemvig eller resten af Danmark, som besøger det skøre Tante Andante hus.

Det være sig mange besøgende institutioner og grupper såvel som mange frivillige, der besøger eller er engageret i Tante Andante.

Det være sig foredragsaftener, tværkirkelige arrangementer, høstfest og nytårskur. 

Der være sig foreningsarbejde som Unge fra hele Lemvig området, eller Junior klub.

Det være sig lejerne af de 8 udlejningsværelser, som har en billig, men ordentlig bolig  i Lemvig.  


 
Tante Andante Hus | KFUM og KFUK i Lemvig | Ågade 5 | 7620 Lemvig | Tlf.: +4520162411 | Mail: tanteandante@kfum-kfuk.dk