Pressemeddelelse april 2014:
 
Støtte fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal gør Lemvig KFUM og KFUK i stand til at gennemføre en tiltrængt renovering af foreningens bygning. 
 
Et udvalg under Lemvig KFUM og KFUK har i lang tid arbejdet på at renovere foreningens bygning, Ågade 5, til gavn for brugere af foreningslokalerne, besøgende til Tante Andante samt lejere af husets værelser.
 
Udvalget har haft store planer for renoveringen af huset, både udvendigt og indvendigt, og projektet blev af økonomiske hensyn opdelt i etaper. Den udvendige renovering blev afsluttet i 2013 med støtte fra foreningens medlemmer, venner af huset samt Bache Lauridsen Fonden, Lemvig Y's men's Club og Lemvig Y's Menette Club. Resultatet gav et flot og synligt løft på bygningen, der ligger på en meget synlig og central beliggenhed i Lemvigs bymidte.
 
Den sidste del af projektet, der omfattede en renovering af køkken- og toiletforholdene, efterisolering af huset samt en totalrenovering af VVS og El, var langt mere omfattende, end Lemvig KFUM og KFUK økonomisk alene kunne klare.
 
Det var derfor en stor glæde for Lemvig KFUM og KFUK, da den midt i marts modtog beskeden, at foreningen var blevet bevilliget 2,7 mio. kr. til projektet af A.P. Møller Fonden. Det er en stor anerkendelse af projektet og foreningens arbejde generel, som udvalget er meget taknemmelige over.
 
Med bevillingen fra A.P. Møller Fonden er Lemvig KFUM og KFUK nu i stand til at gennemføre den længe ønskede renovering, og resultatet vil blive en "næsten ny" foreningsbygning, til stor glæde for foreningen og husets lejere, der får nogle rigtig fine lejemål.
 
Udvalget er allerede gået i gang med projekteringen, og forventer at kunne opstarte projektet i oktober i år.
Tante Andante Hus | KFUM og KFUK i Lemvig | Ågade 5 | 7620 Lemvig | Tlf.: +4520162411 | Mail: tanteandante@kfum-kfuk.dk